Gemeentemuseum Jacob van Horne toont van 13 december 2014 tot en met 15 maart 2015 de expositie ‘Rembrandt in zwart-wit’.
De collectie biedt een prachtig overzicht van het ets-oeuvre van Nederlands grootste kunstenaar ooit. De ruim 100 etsen komen uit de particuliere verzameling van verzamelaar en Rembrandtkenner Jaap Mulders, en nooit eerder waren er in Zuid Nederland zoveel etsen te zien. Stuk voor stuk meesterwerkjes op klein formaat. De bezoekers ontvangen bij binnenkomst een tablet met veel boeiende informatie over de getoonde etsen. Jaap Mulders neemt de bezoeker als het ware bij de hand en vertelt over zijn passie.

 

In Weert is een ruime selectie te zien van (zelf)portretten, landschappen, bedelaars en naakten. Gezien het karakter van de vaste collectie van het museum Jacob van Horne te Weert, is er bijzondere aandacht voor de etsen met taferelen uit het Oude en Nieuwe Testament en heiligen. De laatste groep is bijzonder, omdat het gaat om uitbeeldingen van vaak puur Rooms Katholieke thema’s rondom de figuur van Maria. De kluizenaar Hiëronymus, die altijd door een leeuw wordt vergezeld, komt ook op zeven etsen voor. Waarschijnlijk zijn deze etsen deels voortgekomen uit de contacten die Rembrandt had met de minderbroeders in Amsterdam. Deze orde bediende even verderop in de Jodenbreestraat waar Rembrandt lange tijd woonde, een schuilkerk (de Mozes en Aaronkerk). Een mooie aanwijzing daarvoor is de ets van de H. Franciscus die Rembrandt in 1657 maakte.

 

Natuurlijk zijn er heel veel etsen waarin Jezus een centrale rol speelt, van baby in de kribbe tot de herrezen Verlosser op weg naar Emmaus. De bekendste ets van Rembrandt heet officieel ‘Christus geneest de zieken’, maar staat bekend onder de naam Honderd Gulden prent, die aangeeft hoeveel er in de 17e eeuw al voor betaald werd. Vaak wordt deze prachtige compositie vergeleken met de Nachtwacht.

 

Daarnaast een selectie van de Bijbelse taferelen die Rembrandt op geheel eigen wijze verbeeldde. Beroemde etsen van Adam en Eva in het Paradijs, Abraham en zijn zoon Isaac, de Thuiskomst van de verloren zoon en vele andere zullen te zien zijn. Een unieke kans dus om in Weert zo veel etsen van de wereldberoemde Rembrandt te zien.